Erottuva, merkityksellinen, ainutlaatuinen

Visuaalisia identiteettejä, jotka vahvistavat myönteisiä mielikuvia ja kantavat oikeanlaisen viestin halutuille kohdeyleisöille