Tämän ohjeistuksen tavoite on auttaa monenlaisia valokuvaajia tuottamaan Taiken viestintää varten sopivia valokuvia. Ammattilaisvalokuvaajat osaavat huomioida automaattisesti monet tämän ohjeistuksen kohdat (etenkin kohta ”Tekniset speksit”).

Kaikkien osapuolten tavoitteena on saada onnistuneita valokuvia. Ohjeistuksen voi antaa luettavaksi myös kuvattaville. Henkilökuvissa on usein tärkeää, että kuvauskohde saa hyväksyä käyttöön valittavat kuvat. Kuvattavan on siksi hyvä tietää millaisia kuvia Taike kaipaa käyttöönsä.

Taike haluaa korostaa visuaalisessa viestinnässään taiteen elämyksellisyyttä ja sen henkisiä vaikutuksia. 

Taike haluaa nostaa henkilökuvillaan esille taiteilijoita, taiteen asiantuntijoita ja taiteen kokijoita kunnioittavasti, myönteisessä valossa. Hyvin vakavat, lavastetut ja asetelmalliset valokuvat loisivat vääränlaisia mielikuvia.

Henkilön lisäksi kuvassa näkyvä tausta on tärkeä. Paras kuvauspaikka olisi tila joka tuntuu kuvattavalle tärkeältä. Mikäli tällainen kuvauspaikka ei ole mahdollinen, on silti kuvan käyttökelpoisuuden kannalta tärkeää, että kuvassa oleva ihminen on selvästi jossain todellisessa tilassa.

Tila olisi mielellään syvyysepäterävyyden pehmentämä. Näin huomio kuvassa pysyy henkilössä ja helpottaa viestinnässä myös tekstin mahdollisen sijoittamisen osittain kuvan päällä.

Taiken kuvia ei kuulu ottaa taustakangasta tai muuta vastaavaa tasaista pintaa vasten.

Valaistuksella tavoitellaan luonnonvaloa tai sen kaltaista vaikutelmaa. Valaistuksessa vältetään vaikutelmaa keinovalaistuksesta.

Tästä linjasta voi olla myös perusteltua poiketa – etenkin jos aiheena on taiteenala jossa valoa käytetään ilmaisuvälineenä. Olisi hyvä, että tällaisissa kuvissa katsoja näkee mikä aiheuttaa kuvaan toisenlaisen valaistuksen.

Kuvattavan kasvoihin ei saa syntyä vahvoja heittovarjoja tai varjoalueita. On tärkeää, että kuvassa on tallella hyvä sävypiirto sekä tummassa että vaaleassa sävyalueessa. 

Vaatteet, hiustyyli, silmälasit ja korut ovat osa henkilön itseilmaisua ja ne nostavat hyvällä tavalla esille kuvattavan persoonaa ja kulttuuria. On hyvä, että kaikki tyyliratkaisut tuntuvat kuvauskohteesta luontevilta ja tärkeää ettei kuvattava koe ylipukeutuneensa kuvausta varten. Vähemmän Gloria, enemmän Helsingin Sanomat.

Kuvien teknisen toimivuuden vuoksi vaatevalinnoissa kannattaa kuitenkin välttää:

a) täysin mustia vaatteita, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan tummiin sävyihin piirto-ongelmia, sekä ettei

b) vaatteissa olisi kovin yksityiskohtaista kuviointia, sillä sellaiset voivat aiheuttaa kuviin ns. moiré-kuviointia tai ongelmia kuvien jpg-pakkaamisessa ruutukäyttöön.

Kuvien tyyli on ns. ”kuvajournalistinen”. Tämän kaltaiset kuvat ovat käyttökelpoisia myös medialle, mikä auttaa Taiken viestintää. Näissä kuvissa on hyvä välttää harjoiteltuja poseerauksia ja vakiintuneita hymyjä. Tavoittelemme Taiken viestinnän valokuvissa dokumentaarisuutta, aitoutta ja todenmukaisuutta. Näin Taiken viestintä ei lähde myöskään kilpailemaan taiteen tekijöiden kanssa ja ero teoskuviin pysyy selvänä katsojalle.

· Tavoitellaan hetkeä, jossa kuvattava ei tiedosta kameran ”katsetta”.

· Kuvattava saa katsoa kohti kameraan, tai sitä ohitse.

· Pyritään välttelemään asennoissa sukupuolittuneita asentoja, kuvausasetelmia ja valaistuksia.

· Kuvattavaa voi pyytää kuvaustilanteessa kertomaan miltä tuntui kuulla esimerkiksi valtionpalkinnon tms. huomionosoituksen saamisesta, tai miltä tuntuu kun kokee luoneensa jotain hienoa

· Annetaan kuvasta välittyä ihminen tekijyyden takana.

· Tavoitteena rento ja hyväntuulinen tunnelma.

Optiikka
Henkilökuvissa toimii usein parhaiten objektiivit polttovälillä 75–135 mm (35 mm filmikoon vastaavuudella). Henkilöiden pitää piirtyä kuvissa terävinä.

Värillisyys
Taike käyttää viestinnässään pääsääntöisesti värikuvia sRGB.

Kuvan muoto
Vaakaformaatti kuvasuhteessa 16:9. Vaakakuvat toimivat usein paremmin verkkoviestinnässä, sillä ne vievät vähemmän tilaa pystysuunnassa. Vaakakuvissa kuvattavan ei tarvitse näkyä kuvassa kokonaisuudessaan. Riittää, että henkilö on kuvassa tunnistettavissa. Pystykuvissa suositaan formaattia 4:6.

Jälkikäsittely
Valokuvaaja voi tehdä kuviin huomaamatonta kuvankäsittelyä ja pientä korjailua. Ihon epätasaisuuksia ei saa pehmentää tai ylikäsitellä iho muovimaiseksi. Portrait Pro Plugin -työkalun käyttöä emme suosittele.

Väritasapaino
Tavoitteena vaikutelma neutraalista luonnonvalon sävystä, joka ei itsessään herätä huomioita.

Tiedostot
· Kuvan pitkä sivu minimissään 3508 px, lyhyt sivu minimissään 2480 px (kuvat saavat mielellään olla tätä suurempia)
· Värillisyys sRGB
· JPG, pakkauksen aste: korkealaatuinen; vähintään 80/100
· TIF (Image compression LZW / Byte Order: Macintosh / Layer Compression: Discard Layers and Save a Copy)
· Kuva toimitetaan WeTransferina (Taikelle jää oikeus saada kuvista tarvittaessa uusi tiedostokopio kuvaajalta, ilman erilliskorvausta)

Korvaus maksetaan kuvaajan antaman kustannusarvion mukaisesti, mikäli kuvat ovat linjassa tämän ohjeistuksen kanssa. Kuvien ottamisesta maksettava kertakorvaus kuvaajalle kattaa kaikki kuvien ottamisten ja muokkaamisten aiheuttamat kustannukset. Lisäksi se kattaa sävykorjattujen kuvien toimittamisen toivotuissa formaateissa ja tarvittavien käyttöoikeuksien luovuttamisen Taikelle.

Käyttöoikeudet ovat valituille kuville: ”kuvausajankohdasta tulevaisuuteen, käytettävissä kaikkeen Taikeen liittyvässä viestinnässä”, joka sisältää myös muokkausoikeudet Taiken viestintää toteuttaville kolmansille osapuolille (oikeus kuvien rajaukseen, syväykseen tai oikeus sijoittaa kuvan päälle tekstiä). Kuvaajalle jää kuvien respekti- ja isyysoikeus. Kuvaaja saa käyttää kuvia referenssinä ja kuvaajalle jäävät kaikkien kuvien RAW-tiedostot ja liiketoimintaoikeus valitsemattomien kuvien käytöstä.