Erottuva, merkityksellinen, ainutlaatuinen

Visuaalisia identiteettejä, jotka vahvistavat myönteisiä mielikuvia ja kantavat oikeanlaisen viestin halutuille kohdeyleisöille

2019
2019
2021
2020

Tunnussuunnittelua vuosilta 1996–2003

Tunnussuunnittelua Hahmossa 2003–2018, yksin ja yhteistyössä

Tunnussuunnittelua 1996–2020, yksin ja yhteistyössä Hahmossa (2003–2018)