Esittelyssä graafinen muotoilija Pekka Piippo

Pekka Piippo
Creative branding, consulting & design

studio@pekkapiippo.fi
+358 40 512 3836

→ About me

Toistuvasti ProComin OmaMedia -arviossa mukana ollut Piippo hyppäsi viime syksynä lyhyellä varoitusajalla avuksi, kun eräs tuomareista kertoi olevansa jäävi arvioimaan yhtä työtä. ”Hienoa miten OmaMediaan osallistutaan vuodesta toiseen! Arviosta saatava monipuolinen palaute on selvästi koettu hyvänä sparrauskeinona. On kiehtovaa nähdä, miten asiakas on kehittänyt julkaisuaan edelliskerroista”, Piippo toteaa.

Piipon mielestä viestin sisältöä ja sen muotoa on vaikea erottaa. ”Moni ymmärtää, miten tärkeitä omien tavoitteiden kannalta ovat viestien kärjet, ulostulojen äänensävy ja jopa sanavalinnat”, hän pohtii. ”Ilmesuunnittelu saatetaan silti nähdä vielä tyyleinä ja trendeinä. Viestin perillemenon kannalta on kuitenkin aivan välttämätöntä, että ilme tukee sisältöä.

Asiakkaan puolelta ilmesuunnittelua on usein tilaamassa viestinnän ammattilaiset. “Ammennan tästä vuorovaikutuksesta valtavasti omaan työhöni. Viestinnän ammattilaiset ymmärtävät usein syvällisesti, mitä halutaan saavuttaa. Minun tehtäväni on antaa oma ammattitaitoni tähän työhön avuksi.

28 vuotta muotoilualan yrittäjän toiminut Piippo kasvattaa vapaa-ajallaan erikoisempia puuvartisia kasveja. ”Puutarhassakin pitää miettiä, mitä haluaa pihaltaan viiden, kymmenen, viidenkymmenen vuoden kuluttua. Se on hidasta ja pitkäjänteistä työtä. Mutta kun tavoite on selvä, jaksaa huolehtia pihastaan paremmalla tarmolla, vaikka jokin vuosi olisi säiden kannalta huonompi.”

Puutarhametaforat sopivat jokaiseen tilanteeseen, eikö!”, Pekka naurahtaa.

”Viestinnän ammattilaiset ymmärtävät usein syvällisesti, mitä halutaan saavuttaa. Minun tehtäväni on antaa oma ammattitaitoni tähän työhön avuksi.”

Photo: Karri Harju, 2023